Polskie Towarzystwo Chemiczne

Oddział w Rzeszowie

Zostań członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego!
Członkowie PTChem korzystają ze zniżkowej opłaty konferencyjnej na dorocznych Zjazdach PTChem, a studenci mogą bezpłatnie uczestniczyć w zjazdowym Forum Młodych!
Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego należy złożyć w Zarządzie Głównym PTChem wypełniony i podpisany przez trzech członków wprowadzających wniosek o przyjęcie w poczet członków PTChem.
Wniosek należy pobrać ze strony: http://www.ptchem.pl/zapisz-sie.
Po wypełnieniu wniosek należy przesłać samemu do Zarządu Głównego (wymagane podpisy członków wprowadzających) lub dostarczyć do sekretarza Zarządu Oddziału Rzeszowskiego PTChem, który dopełni formalności (ten drugi sposób jest zalecany ze względu na ułatwienie prowadzenia ewidencji członków Oddziału Rzeszowskiego). Jednocześnie należy wpłacić pierwszą roczną składkę na konto Zarządu Głównego lub bezpośrednio Skarbnikowi Oddziału Rzeszowskiego.