Polskie Towarzystwo Chemiczne

Oddział w Rzeszowie

Wybory Zarządu Oddziału Rzeszowskiego, Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 10 stycznia 2019 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, po wysłuchaniu sprawozdania Przewodniczącego oraz Komisji Rewizyjnej, udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Komisja Wyborcza po przewodnictwem kol. Grażyny Groszek przeprowadziła wybory Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2019-2021