Polskie Towarzystwo Chemiczne

Oddział w Rzeszowie

Wybory władz Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Szanowni Państwo,
W ślad za pismem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego informujemy, że w związku ze zbliżającym się końcem kadencji władz PTChem, Komisja Wyborcza Oddziału Rzeszowskiego PTChem zwraca się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na:

 • Prezesa Zarządu Głównego PTChem,
 • członków Prezydium Zarządu Głównego,
 • członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
 • członków Sądu Koleżeńskiego,
 • na kadencję 2019-2021.

  Zgłaszania kandydatów (formularz do pobrania) spośród członków Rzeszowskiego Oddziału PTChem proszę dokonać drogą e-mailową w nieprzekraczalnym
  terminie do 15 kwietnia 2018 r.

  Komisja Wyborcza Oddziału Rzeszowskiego PTChem pracuje w składzie:
 • dr hab. inż. Grażyna Groszek,
 • dr inż. Agata Bajek,
 • dr inż. Małgorzata Walczak.

 • Do osób zgłoszonych zwrócimy się o wyrażenie pisemnej zgody na kandydowanie na odpowiednie stanowisko.