Polskie Towarzystwo Chemiczne

Oddział w Rzeszowie

Siedziba Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego mieści się na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Zarząd Oddziału Rzeszowskiego w kadencji 2016-2018:

prof. dr hab. inż. Jan Kalembkiewicz - przewodniczący

prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski - wiceprzewodniczący

prof. dr hab. inż. Henryk Galina - członek Zarządu

dr inż. Jaromir Lechowicz - skarbnik

dr inż. Bogdan Papciak - sekretarz

mgr Ewa Borowska-Brzoza - członek Zarządu, przewodnicząca Sekcji Dydaktycznej

mgr inż. Dymitr Malec - członek Zarządu, wiceprzewodniczący Sekcji Dydaktycznej


Komisja Rewizyjna

prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak,

dr inż. Joanna Kisała.

mgr Kazimiera Pisulińska.