Polskie Towarzystwo Chemiczne

Oddział w Rzeszowie

www.ptchem.pl

Celem Polskiego Towarzystwa Chemicznego jest popieranie rozwoju nauk chemicznych i szerzenie wiedzy chemicznej wsród społeczeństwa. Dla osiągnięcia tych celów PTChem:

 • Organizuje posiedzenia i zjazdy naukowe chemików;
 • Organizuje publiczne odczyty, wykłady i kursy naukowe;
 • Wydaje własne czasopisma naukowe oraz inne publikacje związane z charakterem działalności Towarzystwa;
 • Zakłada biblioteki i zbiory oraz prowadzi Muzeum imienia Marii Skłodowskiej-Curie;
 • Organizuje zwiedzanie zakładów naukowych i przemysłowych;
 • Sprawuje merytoryczną opieką nad Olimpiadą Chemiczną i współpracuje z Kołami Naukowymi studentów-chemików;
 • Przyznaje nagrody i inne wyróżnienia w dziedzinie chemii i jej zastosowań;
 • Bierze udział w pracach i przedsięwzięciach podejmowanych przez instytucje i towarzystwa zarówno krajowe jak i zagraniczne, zmierzające do rozwoju nauk chemicznych;
 • Udziela informacji z zakresu chemii - władzom państwowym i organizacjom społecznym - oraz opracowuje i wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w tej dziedzinie.

 • Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego realizuje część tych zadań w zakresie swojej działalności na terenie Województwa Podkarpackiego

  Zobacz wiecej: