Polskie Towarzystwo Chemiczne

Oddział w Rzeszowie

Konferencje, seminaria, wykłady, ...

Ogólnopolska Konferencja "FLAWONOIDY I ICH ZASTOSOWANIE"
Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Politechniki Rzeszowskiej oraz Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii (Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu) Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wraz z Polskim Towarzystwem Chemicznym - Oddział w Rzeszowie, są organizatorami cyklicznej konferencji naukowej nt. "Flawonoidy i ich zastosowanie". Najbliższa konferencja odbędzie się w dniach 9-11 maja 2018 r. Szczegółowe informacje


61 Zjazd Naukowy PTChem
Doroczny 61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego organizowany jest w tym roku przez środowisko małopolskich chemików w Krakowie w dniach od 17 do 21 września 2018 r. Miejscem obrad będzie nowa siedziba Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowana na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ.
Zjazd będzie obradował w ramach 15 Sekcji Naukowych obejmujących tematycznie cały obszar współczesnej chemii, stwarzając jak zawsze znakomitą okazję do wymiany myśli naukowych oraz budowania wspólnej platformy gwarantującej transfer doświadczeń pomiędzy przemysłem chemicznym wraz z jego bazą naukową a uczelniami wyższymi i instytutami PAN.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://www.61PTChem.chemia.uj.edu.pl

Seminarium "WYBRANE PROBLEMY CHEMII"
Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie oraz Rzeszowskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Chemicznego zorganizował w dniach 15 - 16 lutego 2018 roku XXV Seminarium "WYBRANE PROBLEMY CHEMII".
Seminarium obejmujące wykłady oraz zajęcia laboratoryjne skierowane było do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanej rozwijaniem i pogłębianiem wiedzy z zakresu współczesnej chemii i nauk pokrewnych. Po wykładach młodzież miała okazję uczestniczyć w zaplanowanych zajęciach laboratoryjnych oraz zwiedzić Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej. Szczegółowe informacje


XVI Konferencja DYDAKTYKA CHEMII - RZESZÓW 2017

W dniu 16 listopada 2017 roku odbyła się Konferencja "DYDAKTYKA CHEMII". Konferencja organizowana jest cyklicznie od roku 1997 i poświęcona jest aktualnym problemom nauczania chemii w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych. Wzorem lat ubiegłych zapraszamy nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konferencji. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE