Polskie Towarzystwo Chemiczne

Oddział w Rzeszowie

Konferencje, seminaria, wykłady, ...

Seminarium "WYBRANE PROBLEMY CHEMII"
Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie oraz Rzeszowskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Chemicznego organizuje w dniach 15 - 16 lutego 2018 roku XXV Seminarium "WYBRANE PROBLEMY CHEMII".
Seminarium obejmujące wykłady oraz zajęcia laboratoryjne skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanej rozwijaniem i pogłębianiem wiedzy z zakresu współczesnej chemii i nauk pokrewnych. Po wykładach młodzież będzie miała okazję uczestniczyć w zaplanowanych zajęciach laboratoryjnych oraz zwiedzić Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej. Szczegółowe informacje


Ogólnopolska Konferencja "FLAWONOIDY I ICH ZASTOSOWANIE"
Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Politechniki Rzeszowskiej oraz Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii (Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu) Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wraz z Polskim Towarzystwem Chemicznym - Oddział w Rzeszowie, są organizatorami cyklicznej konferencji naukowej nt. "Flawonoidy i ich zastosowanie". Najbliższa konferencja odbędzie się w dniach 9-11 maja 2018 r. Szczegółowe informacje


XVI Konferencja DYDAKTYKA CHEMII - RZESZÓW 2017

W dniu 16 listopada 2017 roku odbędzie się Konferencja "DYDAKTYKA CHEMII". Konferencja organizowana jest cyklicznie od roku 1997 i poświęcona jest aktualnym problemom nauczania chemii w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych. Wzorem lat ubiegłych zapraszamy nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konferencji. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE