Polskie Towarzystwo Chemiczne

Oddział w Rzeszowie

Sprawozdanie z działalności
Rzeszowskiego Oddziału PTChem za rok 2017.

do wglądu u Przewodniczącego Zarządu Oddziału